Kyrkolotterier kombinerar spel och religion

Länge hade spelande totalförbud från kyrklig sida. All form av spelande där pengar var inblandade var förkastligt, men hasardspel var ett snäpp värre än alla andra spelformer. Förmodligen var bakgrunden till att kyrkans uttryckligen motsatte sig spel i att den ville skydda sina medlemmar från att spela bort hus och hem och det motivet må väl försvaras. Förr var ju kyrkan en mycket inflytelserik samhällsaktör, när de flesta bekända sig till den kristna tron och var aktivt troende. Idag ser troendet annorlunda ut och kyrkan har inte samma inflytande.

Spelförbudet har luckrats upp med tiden och numera förekommer det inte så sällan att kyrkolotterier hålls och att de dessutom är uppskattade inslag i vardagen från kyrkomedlemmarnas sida. Kyrkolotterier förenar spel och troOfta handlar kyrkolotterier om att dra in pengar för att stödja kyrkans rörelse på olika sätt. Att kunna göra detta på gemytligt sätt med kyrkolotterier som blir några timmars samvaro samtidigt som de är av nytta för kyrkan, kan väl inte vara något annat än en bra idé?

Om kyrkolotterier och annat spelande

Förbudet från kyrkans sida för många decennier sedan, även för kyrkolotterier, kom som en reaktion på att casino blev tillåtet igen i Sverige år 1957. Det hade varit förbjudet sedan mitten av 1800-talet, men med strikt reglering fick roulette nu spelas igen. Sedan dess hänger statens monopol på casino med i regleringarna och av den anledningen är kyrkolotterier och nätcasino så populärt. Spelsajter som Casinoroom är medvetna om det ansvar de har som plattform för spelande och erbjuder hjälp och restriktiva åtgärder åt de av kunderna som vet med sig att de har en tendens till osunt spelande.

En reglering kan handla om en veckogräns för hur mycket kunden ifråga får omsätta, som sätts av kunden själv och som sedan inte kan överskridas inom den här tidsrymden. Om spelandet detta till trots verkligen börjar gå över styr kan spelaren bli spärrad för ett tag för sin eget bästas skull.